AMETRACI, constituïda en 1997 i reactivada en el 2005, es una associació de transportistes “Plural, lliure e independent”. Destacant una especial atenció al autònom y PYMES. Defensem els interessos dels nostres associats, en el àmbit global del transport. Remarcat per la seva particularitat en el de transports de contenidors.
ESTATUTS
CAPÍTOL I : La denominació, la finalitat i el domicili:
ARTICLE 1
Amb la denominació ASOCIACION MEDITERRANEA DE TRANSPORTISTAS DE CONTENEDORES E INTERMODAL ( AMETRACI ) , es constitueix l´associació plural,lliure i independent, de durada indefinida i que, a l´ampara del article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats, d´acord amb la Llei del Parlament de Catalunya nº 7/1997, del 18 de Juny, i els seus estatuts.
 
ARTICLE 2
Les finalitats de l´associació són :
1 .- Defensa dels interessos generals dels associats
2 .- Realitzar activitats orientades a la promoció del comerç de la zona
3 .- Representació davant les institucions públiques
 
Queda exclòs tot ànim de lucre.
 
an image